Kontaktirajte nas

Tvrtka Quant Commerce d.o.o. uspješno je provela EU projekt sufinanciran iz EFRR-a

Tvrtka Quant Commerce d.o.o. uspješno je provela projekt „Povećanje konkurentnosti tvrtke Quant-commerce d.o.o. kroz izgradnju proizvodnog pogona i povećanje skladišnog prostora“, referentne oznake ugovora KK.03.2.1.01.0008. Provedba projekta sufinancirana je iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. Projekt je započeo s provedbom u veljači 2016. godine a završen je u kolovozu 2017. godine.
Kratki osvrt na projekt:

Ciljevi projekta su postati konkurentan sudionik na EU tržištu, sa povećanim proizvodnih kapacitetima koji će omogućiti razvoj kvalitetnih inovativnih proizvoda.

Ostvareni rezultati projekta su:
1.) Izgrađen je novi proizvodni pogon;
2.) Adaptiran je i uređen skladišni prostor;
3.) Nabavljeni su i instalirani novi strojevi i oprema;
4.) Provedena je edukacija djelatnika u tehnologiji specifične proizvodnje;
5.) Provedene su marketinške aktivnosti i aktivnosti vidljivosti EU financiranja;
6.) Uspješno je proveden cijeli projekt.

Uspješnom provedbom i ostvarenim rezultatima projekta omogućiti će se povećanje kapaciteta proizvodnje kao i zadovoljavanje potražnje kupaca uz uvođenje novih proizvoda. Navedeno će doprinijeti ostvarenju svrhe projekta - povećanju gospodarske aktivnosti, konkurentnosti i produktivnosti tvrtke Quant Commerce d.o.o.Ukupna vrijednost projekta: 9.131.415,56 HRK
EU sufinanciranje projekta: 3.444.064,19 HRK
Razdoblje provedbe projekta: 15.veljača 2016. – 15. kolovoz 2017.

Kontakt osoba za više informacija:
Vesna Marković
info@oldoakflooring.com
+385 1 332 67 83

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
Za više informacija o Europskim strukturnim i investicijskim fondovima posjetite:
www.strukturnifondovi.hr
Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.- 2020. - pdf dokument
Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.- 2020. - web stranica

Sadržaj ove publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost poduzeća Quant-commerce d.o.o. Datum objave: 21. kolovoza 2017.Tvrtka Quant Commerce d.o.o. uspješno provodi EU projekt sufinanciran iz EFRR-a

Tvrtka Quant Commerce d.o.o. uspješno provodi projekt „Povećanje konkurentnosti tvrtke Quant-commerce d.o.o. kroz izgradnju proizvodnog pogona i povećanje skladišnog prostora“, referentna oznaka ugovora KK.03.2.1.01.0008. Provedba projekta sufinancira se iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014. - 2020.
Projekt je započeo s provedbom u veljači 2016. godine, a trajati će do 15. kolovoza 2017. godine.

Na građevinskoj parceli površine 7150 m² izgrađen je novi proizvodni pogon ukupne površine 1829,65 m² sa pripadajućim prometnicama te je u njega ugrađena novonabavljena oprema. Stropna konstrukcija objekta izvedena je od drvenih lameliranih nosača koji omogućuju ugodan boravak u prostoru. Fasadni paneli montirani su na čeličnu podkonstrukciju koja je vezana na AB stupove. Objekt se lijepo uklopio u zelenilo samoborskih brežuljaka, svojom funkcijom i izgledom doprinos je razvoju samoborskog poduzetništva. U tijeku je ishođenje uporabne dozvole za novoizgrađeni objekt, a istovremeno traje adaptacija skladišnog prostora.
Tvrtka Quant-commerce svoje proizvode je predstavila na sajamu u Salzburgu u razdoblju od 10. - 12. svibnja 2017. godine, a upravo je završila edukacija djelatnika iz područja tehnologije prerade drva. Kroz sve faze provedbe projekta provode se mjere za informiranje i vidljivost sukladno Uputama za informiranje i vidljivost za korisnike sredstava iz EFRR-a. Kratki osvrt na projekt:

Ciljevi projekta su postati konkurentan sudionik na EU tržištu, sa povećanim proizvodnih kapacitetima koji će omogućiti razvoj kvalitetnih inovativnih proizvoda.

Očekivani rezultati projekta:
1.) Izgrađen novi proizvodni pogon;
2.) Adaptiran i uređen skladišni prostor;
3.) Nabavljeni i instalirani novi strojevi i oprema;
4.) Provedena edukacija djelatnika u tehnologiji specifične proizvodnje;
5.) Provedene marketinške aktivnosti i aktivnosti vidljivosti EU financiranja
6.) Uspješno proveden cijeli projekt

Ukupna vrijednost projekta: 9.131.415,56 HRK
EU sufinanciranje projekta: 3.444.064,19 HRK
Razdoblje provedbe projekta: 15.veljača 2016. – 15. kolovoz 2017.

Kontakt osoba za više informacija:
Vesna Marković
info@oldoakflooring.com
+385 1 332 67 83

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
Za više informacija o Europskim strukturnim i investicijskim fondovima posjetite:
www.strukturnifondovi.hr
Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.- 2020. - pdf dokument
Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.- 2020. - web stranica

Sadržaj ove publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost poduzeća Quant-commerce d.o.o. Datum objave: 28. travnja 2017.Europska unija sufinancira iz Europskog fonda za regionalni razvoj naš projekt pod nazivom: „Povećanje konkurentnosti tvrtke Quant-commerce d.o.o. kroz izgradnju proizvodnog pogona i povećanje skladišnog prostora“

Kratki opis projekta: Dana 28.01.2016., poduzeće Quant-commerce d.o.o. potpisalo je s Ministarstvom poduzetništva i obrta Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava u svrhu provedbe projekta pod nazivom „Povećanje konkurentnosti tvrtke Quant-commerce d.o.o. kroz izgradnju proizvodnog pogona i povećanje skladišnog prostora“, referentna oznaka ugovora KK.03.2.1.01.0008. Provedba projekta sufinancira se iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. Projektom se planira izgradnja i opremanje proizvodnog pogona površine 1554,82 m², adaptacija i opremanje 280 m² skladišnog prostora, edukacija djelatnika te predstavljanje tvrtke na europskom sajmu.

Ciljevi projekta su postati konkurentan sudionik na EU tržištu, sa povećanim proizvodnih kapacitetima koji će omogućiti razvoj kvalitetnih inovativnih proizvoda.

Očekivani rezultati projekta:
1.) Izgrađen novi proizvodni pogon;
2.) Adaptiran i uređen skladišni prostor;
3.) Nabavljeni i instalirani novi strojevi i oprema;
4.) Provedena edukacija djelatnika u tehnologiji specifične proizvodnje;
5.) Provedene marketinške aktivnosti i aktivnosti vidljivosti EU financiranja
6.) Uspješno proveden cijeli projekt

Ukupna vrijednost projekta: 9.131.415,56 HRK
EU sufinanciranje projekta: 3.444.064,19 HRK
Razdoblje provedbe projekta: 15.veljača 2016. – 15. kolovoz 2017.

Kontakt osoba za više informacija:
Vesna Marković
info@oldoakflooring.com
+385 1 332 67 83

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
Za više informacija o Europskim strukturnim i investicijskim fondovima posjetite:
www.strukturnifondovi.hr
Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.- 2020. - pdf dokument
Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.- 2020. - web stranica

Sadržaj ove publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost poduzeća Quant-commerce d.o.o. Datum objave: 15. veljače 2017.